Στην κατάσταση που ακολουθεί ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της κατάταξης των φοιτητών/τριών που έκαναν προαιτήσεις για να ασκηθούν μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ. Η κατάταξη προήλθε μετά την εφαρμογή του αλγορίθμου στις αναλυτικές βαθμολογίες οι οποίες ελήφθησαν από την Γραμματεία του Τμήματος.

Την Πέμπτη, 19/12/2019, 9.00-10.00, στο Αμφιθέατρο του Νέου Χημείου, θα γίνει η ενημέρωση σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Παρακαλούνται ΟΛΟΙ οι επιλεχθέντες, καθώς και οι πρώτοι 10 αναπληρωματικοί, να παρακολουθήσουν την ενημέρωση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 2019-20