Το Τμήμα Χημείας με βάση, τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας, αποφάσισε σχετικά με την πραγματοποίηση των εργαστηριακών πτυχιακών εργασιών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 τα εξής:

 

  1. Οι φοιτητές που άρχισαν την εκπόνηση εργαστηριακής πτυχιακής εργασίας (20 ECTS) κατά το χειμερινό εξάμηνο:

α) μπορούν να συνεχίσουν  την εκπόνηση της εργαστηριακής πτυχιακής εργασίας κατά το εαρινό εξάμηνο μόνο σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης των ιδίων και του αντίστοιχου επιβλέποντα,

β) μπορούν να τροποποιήσουν την αρχική επιλογή τους σε βιβλιογραφική πτυχιακή εργασία (10 ECTS) και να δηλώσουν και δύο μαθήματα επιλογής (2 x 5 ECTS),

γ) μπορούν να τροποποιήσουν την αρχική επιλογή τους αντικαθιστώντας την εργαστηριακή πτυχιακή εργασία (20 ECTS) με τέσσερα μαθήματα επιλογής (4 x 5 ECTS),

δ) μπορούν να παραμείνουν στην αρχική επιλογή τους στην εργαστηριακή πτυχιακή εργασία (20 ECTS), η οποία όμως θα εκπονηθεί είτε το επόμενο (χειμερινό) εξάμηνο ή όποτε οι συνθήκες το επιτρέψουν,

ε) ειδικά οι τελειόφοιτοι φοιτητές οι οποίοι δεν χρωστούν κανένα άλλο μάθημα μπορούν να ολοκληρώσουν και να καταθέσουν σε αυτήν την εξεταστική περίοδο την εργαστηριακή πτυχιακή εργασία (20 ECTS) σε συνεννόηση με τον αντίστοιχο επιβλέποντα.

 

      2. Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να εκπονήσουν εργαστηριακή πτυχιακή εργασία (20 ECTS) κατά το εαρινό εξάμηνο:

α) μπορούν να εκπονήσουν την εργαστηριακή πτυχιακή εργασία κατά το εαρινό εξάμηνο μόνο σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης των ιδίων και του αντίστοιχου επιβλέποντα,

β) μπορούν να τροποποιήσουν την αρχική επιλογή τους σε βιβλιογραφική πτυχιακή εργασία (10 ECTS) και να δηλώσουν και δύο μαθήματα επιλογής (2 x 5 ECTS),

γ) μπορούν να τροποποιήσουν την αρχική επιλογή τους αντικαθιστώντας την εργαστηριακή πτυχιακή εργασία (20 ECTS) με τέσσερα μαθήματα επιλογής (4 x 5 ECTS),

δ) μπορούν να παραμείνουν στην αρχική επιλογή τους στην εργαστηριακή πτυχιακή εργασία (20 ECTS), η οποία όμως θα εκπονηθεί είτε το επόμενο (χειμερινό) εξάμηνο ή όποτε οι συνθήκες το επιτρέψουν.

 

     3. Να χορηγηθεί παράταση στις δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 μέχρι και την 21η Φεβρουαρίου 2021.