Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου ΑΠΘ (3024/26-5-2020), οι φοιτητές των Ακαδημαϊκών τμημάτων του ΑΠΘ θα κληθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λάβουν αύριο από το ΚΗΔ,  να καταθέσουν ηλεκτρονική δήλωση πρόθεσης συμμετοχής σε εξ αποστάσεως εξετάσεις για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας https://sis.auth.gr.