Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 13-9-2019 και τη Δευτέρα 16-9-2019 τα κτίρια του Χημείου θα παραμείνουν κλειστά, προκειμένου να γίνει απεντόμωση για τους ψύλλους. Όσων γραφείων ή εργαστηριακών χώρων τα κλειδιά δεν τα έχουν οι καθαρίστριες, παρακαλούμε για τις μέρες αυτές, οι κάτοχοί τους ή να βρίσκονται στο Χημείο προκειμένου να ανοίξουν τους χώρους για την απεντόμωση ή να δώσουν τα κλειδιά στις καθαρίστριες.