Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέξουν την παρακάτω αντιστοίχιση και το γεγονός ότι τα θέματα προέρχονται από την τρέχουσα ύλη που βρίσκεται αναρτημένη για ΤΟ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ του παρόντος προγράμματος σπουδών στο e-learning

ΥΧΤ 381 – Η04
ΥΧΤ 482 – Η05
ΥΧΤ 481 – Κ410
ΕΧΤ 483 – Κ411
ΕΧΤ 484 – Κ413
ΕΧΤ 485 – ΠΡ03
ΕΧΤ 486 – Κ412

Εκ του Εργαστηρίου