Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν και των αδειών ειδικού σκοπού που έχουν χορηγηθεί στις υπαλλήλους της Γραμματείας του Τμήματος Χημείας, η Γραμματεία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Ως εκ τούτου η προγραμματισμένη για τις 27-3-2020 ορκωμοσία των προπτυχιακών φοιτητών, καθώς και η αναγόρευση των υποψηφίων διδακτόρων αναβάλλονται μέχρι τη λήξη των έκτακτων μέτρων που πήρε η Πολιτεία. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει άμεση ενημέρωση για οποιαδήποτε νεώτερη εξέλιξη.