Σας ενημερώνουμε ότι μετά την απόφαση του ΕΟΔΥ περί αναστολής όλων των συνεδριακών εκδηλώσεων για 4 εβδομάδες, με ημερομηνία έναρξης ισχύος 9 Μαρτίου, αναβάλλονται τόσο η Ημερίδα Επαγγελματικής Απασχόλησης που επρόκειτο να γίνει 13/3, όσο και το 7ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας (3-5 Απριλίου).

Θα ενημερωθείτε για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής σε εύθετο χρόνο.