ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΘ

Αναστολή προγραμματισμένων εκπαιδευτικών εκδρομών στην Ιταλία

Αναστολή προγραμματισμένων εκδρομών