Η ηλεκτρονική δήλωση των οφειλομένων μαθημάτων που διδάσκονται σε εαρινό εξάμηνο από κάθε μηχανογραφημένη/-ο φοιτήτρια/φοιτητή του Τμήματος (έχει αριθμό μητρώου μεγαλύτερο από 4873) θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, αφού προηγηθεί η καταχώρηση στην καρτέλλα αυτής/αυτού της σχετικής βαθμολογίας στα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί αυτή/αυτός κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2021, από την Παρασκευή 04/3/2021 (ώρα έναρξης 13:00) έως και την Κυριακή 21/03/2021 (ώρα λήξης 23:59), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://sis.auth.gr/.

Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια υποχρεούται να δηλώνει τα οφειλόμενα μαθήματα, όπως αυτά φαίνονται στην καρτέλα της/του, ώστε να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξεταστικές κατά τις οποίες εξετάζονται τα μαθήματα αυτά. Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα αμελήσουν να δηλώσουν τα οφειλόμενα από αυτούς/αυτές μαθήματα τα οποία διδάσκονται σε εαρινό εξάμηνο δεν θα έχουν τη δυνατότητα εξέτασης σ’ αυτά κατά την εξεταστική του Ιουνίου και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Οι με αριθμό μητρώου μέχρι 4873 επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να «κατεβάσουν» από την ιστοσελίδα του Τμήματος το σχετικό έντυπο, να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το παραδώσουν στη γραμματεία του Τμήματος. Εάν διαμένουν εκτός Θεσσαλονίκης μπορούν, αφού πιστοποιήσουν το γνήσιο της υπογραφής τους σε κάποιο ΚΕΠ, να το αποστείλουν στη γραμματεία ταχυδρομικά, ή ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση info@chem.auth.gr.

Για την συμπλήρωση της δήλωσης οφειλομένων μαθημάτων είναι απαραίτητος ενεργοποιημένος ακαδημαϊκός λογαριασμός. Ο φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν πρόβλημα με τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό πρέπει να απευθυνθούν άμεσα στο γραφείο βοήθειας του ΚΗΔ στο ισόγειο του κτιρίου της κεντρικής  βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. (τηλ 2310999000).