Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πραγματοποίηση διαδικτυακού θερινού σχολείου με θέμα: “Multiscale Modelling and Open Innovation Platforms“, που συν-διοργανώνεται από το  Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών και Υπολογισμών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα HORIZON 2020 MUSICODE, στις 18-23 Ιουλίου 2022. Οι διδάσκοντες είναι καταξιωμένοι Ερευνητές και Καθηγητές της Ευρώπης με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της μοντελοποίησης των υλικών σε πολλαπλές κλίμακες. Οι διαλέξεις θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα. Μετά το πέρας των μαθημάτων θα δοθεί εξέταση, με τους φοιτητές να λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης. Το κόστος εγγραφής είναι 50 ευρώ.

ss2022_poster