Την Τρίτη 25.0.5.2021 και την Παρασκευή 28.05.2021, η κα Paola Fermo, καθηγήτρια στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου του Μιλάνο (Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Milano) θα δώσει δύο διαλέξεις για θέματα σχετικά με τις επιδράσεις της ρύπανσης του αέρα σε υλικά πολιτιστικής κληρονομιάς.

  • 0.5.2021, 11:00 π.μ.: «The damage induced by atmospheric pollution on stone surfaces: the chemical characterization of black crusts»
  • 0.5.2021, 11:00 π.μ.: «Indoor air quality monitoring in museum environments: case studies»

Οι διαλέξεις θα δοθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.

Κ. Σαμαρά-Κωνσταντίνου

Δ/ντρια ΔΠΜΣ

 

ΔΠΜΣ “Φυσικές & Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, Διαδικτυακή ομιλία 1, May 25, 2021 11:00 AM Athens

Join Zoom Meeting

https://authgr.zoom.us/j/99456438785?pwd=TmpDclZzV1JWUExTSjBBQXNTVFUwUT09

Meeting ID: 994 5643 8785

Passcode: 138438

ΔΠΜΣ “Φυσικές & Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς”, Διαδικτυακή ομιλία 2, Time: May 28, 2021 11:00 AM Athens

Join Zoom Meeting

https://authgr.zoom.us/j/94766879063?pwd=WWlOekNhKy9ieFNyakkxNGUwRVYwQT09

Meeting ID: 947 6687 9063

Passcode: 832653