ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνουμε τα ΑΕΜ των πτυχιούχων του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που έλαβαν πτυχίο στις 8/4/2021:

 

4965, 5627, 6954, 7109, 7873, 8070, 8123, 8151, 8295, 8435, 8449, 8503, 8607, 8649, 8693, 8738, 8740, 8759, 8779, 8786, 8817, 8835, 8839, 8908, 8920, 8921, 8922, 8925, 8943, 8977, 8999, 9005, 9039, 9050, 9057, 9071, 9085, 9086, 9092, 9099, 9108, 9111, 9125, 9127, 9137, 9145, 9150, 9152, 9154, 9161, 9162, 9174, 9179, 9184, 9188, 9201, 9202, 9215, 9230, 9234, 9236, 9241, 9246,  9318, 9305, 7944, 8839, 9293, 8473, 9141, 8302, 9251