Ο σύνδεσμος για τις τηλεδιασκέψεις του μαθήματος Κ107 – Ανάπτυξη Πολυμεσικού Υλικου είναι ο παρακάτω:
https://meet.google.com/pet-oiqm-gyf

Οι τηλεδιασκέψεις του μαθηματος ξεκινούν τη Δευτέρα 01 Μαρτίου στις 15.00, όπως ορίζεται από το πρόγραμμα.