Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ Ή ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ https://sis.auth.gr/ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02/02/2021 (ΩΡΑ 13.00) ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 14/02/2021 (ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 23:59).

(ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ)

Οι μονάδες ECTS των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου (υποχρεωτικά και επιλογής κορμού ή υποχρεωτικά και ημι-υποχρεωτικά ή επιλογής κατεύθυνσης) που μπορεί να δηλώσει κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 30.

Κάθε τεταρτοετής φοιτητής ή φοιτήτρια που έχει ενταχθεί στις κατευθύνσεις Β, Γ και Δ έχει δικαίωμα να δηλώσει και μέχρι 2 μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης από τα απαραίτητα για τη χορήγηση του ΠΠΔΕ ως προαιρετικά μαθήματα.

Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια στο βασικό κύκλο σπουδών μπορεί να δηλώσει στη Γραμματεία του Τμήματος 1 επιπλέον μάθημα επιλογής κορμού (2ο και 4ο εξάμηνο) ή ημι-υποχρεωτικό μάθημα (6ο εξάμηνο) ως προαιρετικό μάθημα. Για να το δηλώσει θα πρέπει να συμπληρώσει το Έντυπο δήλωσης προαιρετικών μαθημάτων , και αναφέροντας τον κωδικό του μαθήματος  θα πρέπει να το αποστείλει υπογεγραμμένο και σκαναρισμένο στο email akesoglou@chem.auth.gr.

  • Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης χρειάζεται ενεργός ακαδημαϊκός λογαριασμός. Όσες/οι έχουν πρόβλημα με τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό πρέπει να απευθύνονται άμεσα στο γραφείο βοήθειας του ΚΗΔ στο ισόγειο του κτιρίου της κεντρικής βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. (τηλ. 2310 999000).
  • Τα μαθήματα (υποχρεωτικά, ημι-υποχρεωτικά, επιλογής κορμού ή κατεύθυνσης) που έχει δικαίωμα να δηλώσει κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια ανάλογα με το εξάμηνο στο οποίο πρόκειται να φοιτήσει φαίνονται αναλυτικά στον πιο κάτω δεσμό:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α.Π.Θ:

https://www.chem.auth.gr/spoudes/programma-proptyxiakon-spoudon/

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ. Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

 

2020-2021 Οδηγίες για δήλωση μαθημάτων 2ου εξαμήνου

2020-2021 Οδηγίες για δήλωση μαθημάτων 4ου εξαμήνου

2020-2021 Οδηγίες για δήλωση μαθημάτων 6ου εξαμήνου

2020-2021 Οδηγίες για δήλωση μαθημάτων 8ου εξαμήνου (κατευθ. A)

2020-2021 Οδηγίες για δήλωση μαθημάτων 8ου εξαμήνου (κατευθ. B)

2020-2021 Οδηγίες για δήλωση μαθημάτων 8ου εξαμήνου (κατευθ. Γ)

2020-2021 Οδηγίες για δήλωση μαθημάτων 8ου εξαμήνου (κατευθ. Δ)