Θεσσαλονίκη, 11-5-2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με τη διεξαγωγή των Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδη­μαϊκού έτους 2022-2023 ανακοινώνονται τα κάτωθι:

 

α) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα πρέπει να αποσταλούν, κατά το χρονικό διάστημα 1-20/11/2022, στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, μόνο μέσω ηλεκ­τρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail:

info@chem.auth.gr

 

β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  1. Αίτηση
  2. Αντίγραφο πτυχίου σε φωτοτυπία (αν το πτυχίο έχει εκδοθεί από Ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται και η βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ).   

 

γ) Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από 13-12-2022 έως 15-12-2022.

 

Υ.Α. αριθμ. Φ1.92329.Β3.13-12-2013 (Β΄ 3185)

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ν. 4218.2013 ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ