Για το ακαδημαικό έτος 2020-2021, 132 φοιτητές/φοιτήτριες θα ασκηθούν στην Πρακτική Άσκηση στο Επάγγελμα. Η λίστα κατάταξης των φοιτητών/τριών έχει ανέβει στη σελίδα της ΔΑΣΤΑ στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=3&id=767

Στον ίδιο σύνδεσμο υπάρχει και η παρουσίαση της διαδυκτιακής συνάντησης (μέσω της πλατφόρμας zoom) με πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.