Όλες οι ανακοινώσεις που αφορούν σε μαθήματα του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας βρίσκονται στη σελίδα: https://analchemauth.blogspot.com/