Σας επισυνάπτουμε τις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για την πραγματοποίηση τριών νέων Διατμηματικών μαθημάτων στο Εαρινό εξάμηνο 2019

Η αίτηση γίνεται μέσα από τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που βρίσκεται στην ιστοσελίδα με τις ανακοινώσεις του Κέντρου, http://www.lance.auth.gr/el/center_announcements.

Από τη Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ.

www.lance.auth.gr

Γερμανική γλώσσα Ιταλικη γλώσσα Γαλλική γλώσσα