Ανακοινώνεται προς τους φοιτητές του Τμήματος Χημείας ότι με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα της εξεταστικής θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση.