Ανακοινώνεται προς τους φοιτητές του Τμήματος Χημείας ότι

  • Η εκπαιδευτική διαδικασία του εαρινού εξαμήνου θα ολοκληρωθεί κανονικά με αποκλειστικά διαδικτυακές μεθόδους σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας μέχρι το τέλος Μαϊου.
  • Η εξεταστική περίοδος προβλέπεται να ξεκινήσει περί την 15η Ιουνίου
  • Σχετικά με τους τρόπους διενέργειας και το πρόγραμμα της εξεταστικής θα υπάρξει το επόμενο διάστημα νεότερη ανακοίνωση