Σύμφωνα με τις πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού (ΦΕΚ 956/21.3.2020), για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, αποφασίστηκε η προσωρινή απαγόρευση στα ΑΕΙ και όλες τις σχολικές μονάδες, μεταξύ άλλων «των τελετών, ημερίδων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων».

Βάσει των αποφάσεων αυτών, χορηγήθηκαν στους υπαλλήλους άδειες ειδικού σκοπού, πριν αποσταλούν όλα τα βαθμολόγια και πριν περαστούν όλοι τους οι βαθμοί στο σύστημα, με αποτέλεσμα την αναβολή της ορκωμοσίας των τελειόφοιτων του Τμήματος Χημείας. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να εκδοθεί κανένα πιστοποιητικό αποπεράτωσης των σπουδών των παραπάνω αποφοίτων, πριν αρθούν τα περιοριστικά μέτρα.