Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με πρόσκληση Ελλήνων και Ελληνίδων ερευνητών και ερευνητριών, για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας σε γαλλικό ίδρυμα υποδοχής, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τη γαλλική κυβέρνηση με 50.000 ευρώ ανά ερευνητή/-τρια, για χρονικό διάστημα 12 μηνών

Η προτεινόμενη έρευνα, η οποία δύναται να διεξαχθεί από τον Ιανουάριο 2021 και εξής, θα πρέπει να αφορά στους παρακάτω κεντρικούς θεματικούς άξονες:

– Επιστήμες Γήινου Συστήματος (Earth Systems)

– Κλιματική Αλλαγή και Επιστήμες της Αειφορίας (Climate change and sustainability)

– Ενεργειακή Μετάβαση (Energy transition)

– Κοινωνιακές προκλήσεις που ανακύπτουν από περιβαλλοντικά ζητήματα (Societal challenges of environmental issues)

Οι αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα οποία περιλαμβάνεται επιστολή δέσμευσης από γαλλικό ίδρυμα υποδοχής το οποίο και θα λάβει τη χρηματοδότηση, υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 5 Ιουλίου 2020

EΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ & AΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – Επέκταση των επιλέξιμων χωρών για το MOPGA 3

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε επιβεβαιώσει τις ιστοσελίδες για τα μεταδιδακτορικά και είναι :
Τα εξής 2 κατάλληλα links  :

https://campusfrance.smapply.io/prog/MOPGA_post_doctoral_3/

https://www.campusfrance.org/en/financing-12-month-post-doctoral-research-contracts?fbclid=IwAR104RiBRScNNIk5u1zethK1tggiOmaUX-8Ex1ITpTMFSEaPIeojXr76RYs#.XobzjUyEnTZ.facebook

Από το Τμήμα Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής συνεργασίας της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα