Ιωάννινα, 09/12/2020

 

Θέσεις ερευνητών στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του Τμήματος Χημείας Του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων.

Το Εργαστήριο Οργανικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο πλαίσιο υλοποίησης χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, προτίθεται να απασχολήσει υποψηφίους διδάκτορες/μεταδιδάκτορες στην ερευνητική ομάδα του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ανδρέα Τζάκου με τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:

Τυπικά προσόντα:

-Πτυχίο Χημείας ή Βιολόγος (ή κάποιας συναφούς επιστήμης)

-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα

Επιθυμητά προσόντα:

-Εξειδίκευση στην κατεύθυνση Οργανική Χημεία

-Ερευνητική εμπειρία στην παρασκευή εκχυλισμάτων/αιθέριων ελαίων με εκχύλιση με υπερκρίσιμο διοξείδιο του άνθρακα

-Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο, ή/και παρουσίαση σε διεθνές/εθνικό συνέδριο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vmousis@uoi.gr έως την Τρίτη  15/12/2020 και ώρα 18.00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-νες με τα απαιτούμενα προσόντα μπορούν να επικοινωνήσουν έως την Τρίτη  15/12/2020 στο τηλέφωνο 2651008386 και ώρες 10.00 -13.00.