ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 2019-2020 ΠΜΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜ