ΔΔΠΜΣ_2019-2020_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ