Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που έχετε αιτηθεί κάποια δήλωση μαθημάτων στη Γραμματεία του Τμήματος και στη συνέχεια έχετε προβεί σε δήλωση ηλεκτρονική μέσω του συστήματος, η όποια δήλωση που έχει καταχωρηθεί από τη Γραμματεία, έχει διαγραφεί αυτόματα από το σύστημα.

Επομένως, σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη αυτήν την παράμετρο και σε περίπτωση που έχετε παρατηρήσει ότι μάθημα ή μαθήματα που δηλώθηκαν από τη Γραμματεία, διαγράφηκε/αν, να επικοινωνήσετε στο 2310 997570 για την επανάληψη της δήλωσής του/ων.