Το πρόβλημα που εμφανίστηκε στη δήλωση του μαθήματος Κ108 έχει επιλυθεί και μπορείτε να το δηλώσετε.
Το πρόβλημα που εμφανίζεται στη δήλωση του μαθήματος Η02 έχει επίσης επιλυθεί. Μπορείτε να το δηλώσετε από αύριο.

Η Γραμματεία