Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση – κατόπιν επιλογής – μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αναστασίου Χατζηπαμπούκα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 η οποία αφορά πρωτοετή φοιτητή/τρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Υποτροφίας Κληροδοτήματος Αναστασίου Χατζηπαμπούκα