Με μεγάλη χαρά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την έναρξη του προγράμματος Travel Award Scholarship του Hellenic Bioscientific Association in the USA (HBA-USA). Πρόκειται για μια ετήσια υποτροφία που σκοπό έχει να βραβεύσει έναν διδακτορικό ή μεταδιδακτορικό φοιτητή ή φοιτήτρια, εγγεγραμμένο/η σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας, Κύπρου ή ΗΠΑ, που έχει κάνει αίτηση ή έχει γίνει δεκτός/ή να παρουσιάσει μέρος της ερευνητικής εργασίας του/της σε συνέδριο της Αμερικής ή διεθνώς. Το ποσό της υποτροφίας για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά ανέρχεται σε $1000. Μέσω αυτού του προγράμματος, το HBA-USA αποσκοπεί στην αναγνώριση και υποστήριξη βιοεπιστημόνων Ελληνικής καταγωγής που επιδιώκουν ευκαιρίες να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους εργασίας στην Αμερικάνικη και Διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων στο συνημμένο αρχείο. Παρακαλώ ενημερώστε τους ενδιαφερομένους διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές/ήτριες του ακαδημαϊκού σας ιδρύματος.

Εκ μέρους του HBA-USA

Δροσούλα Γιαντσούδη, PhD, DABR

TravelAward program