ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ του ΠΜΣ «ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2020-2021).