Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η εξέταση του μαθήματος Οργανική Χημεία Ι (ΥXO221) θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17-6-2020.

Η εξέταση θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό quiz μέσω της πλατφόρμας elearning του ΑΠΘ. Tο quiz (διάρκειας 120 λεπτών) θα διεξαχθεί μεταξύ 11:00-13:00.

Παρακάτω δίνονται πληροφορίες για το quiz.

  • Συνιστάται η χρήση Mozilla Firefox ή Google Chrome. Αποφύγετε τη χρήση Internet Explorer.
  • Μην απενεργοποιείτε τη χρήση cookies για το δικτυακό τόπο elearning.auth.gr.
  • Μην απενεργοποιείτε τη javascript στον browser.
  • Μην παραμείνετε ανενεργοί για πάνω από δύο ώρες στη σελίδα εκτέλεση του quiz. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνει αυτόματη έξοδος από το δικτυακό τόπο του elearning.
  • Οι λανθασμένες απαντήσεις αξιολογούνται με ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να ασχοληθείτε μόνο με το quiz που αντιστοιχεί στον δικό σας κωδικό μαθήματος. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπολογισθεί ο βαθμός σας.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Το quiz δεν επιτρέπει την επιστροφή σε ερώτηση που έχει ήδη απαντηθεί. Να είστε σίγουροι για τις απαντήσεις σας πριν προχωρήσετε στην επόμενη ερώτηση.
  • Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να δηλώσετε κάποια σαφή ρήτρα βαθμού με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε έναν από τους διδάσκοντες τουλάχιστον μέσα σε 24 ώρες από τη λήξη του quiz.
  • Η συμμετοχή κάθε φοιτητή στις εξετάσεις προϋποθέτει ότι αποδέχεται τους όρους και τις παραμέτρους που αποφασίστηκαν στη Συνεδρίαση 3024/26-5-2020 της Συγκλήτου του ΑΠΘ.

 

Οι διδάσκοντες

Ιωάννης Γάλλος

Αλέξανδρος Κουμπής