Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η εξέταση του μαθήματος Οργανική Χημεία Ι (ΥΝ06) θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17-6-2020.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με 2 ηλεκτρονικά quiz μέσω της πλατφόρμας elearning του ΑΠΘ. Tο πρώτο quiz (διάρκειας 90 λεπτών) θα διεξαχθεί μεταξύ 11:00-13:00 και θα αφορά στις ενότητες που διδάχθηκαν από τον κ. Γάλλο. Το δεύτερο quiz (διάρκειας 90 λεπτών) θα διεξαχθεί μεταξύ 19:00-21:00 και θα αφορά στις ενότητες που διδάχθηκαν από τον κ. Κουμπή.

Παρακάτω δίνονται πληροφορίες για τα quiz που θα διεξαχθούν.

  • Συνιστάται η χρήση Mozilla Firefox ή Google Chrome. Αποφύγετε τη χρήση Internet Explorer.
  • Μην απενεργοποιείτε τη χρήση cookies για το δικτυακό τόπο elearning.auth.gr.
  • Μην απενεργοποιείτε τη javascript στον browser.
  • Μην παραμείνετε ανενεργοί για πάνω από δύο ώρες στη σελίδα εκτέλεση του quiz. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνει αυτόματη έξοδος από το δικτυακό τόπο του elearning.
  • Οι λανθασμένες απαντήσεις αξιολογούνται με ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να ασχοληθείτε μόνο με τα quiz που αντιστοιχούν στον δικό σας κωδικό μαθήματος. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπολογισθεί ο βαθμός σας.
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα quiz δεν επιτρέπουν την επιστροφή σε ερώτηση που έχει ήδη απαντηθεί. Να είστε σίγουροι για τις απαντήσεις σας πριν προχωρήσετε στην επόμενη ερώτηση.
  • Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να δηλώσετε κάποια σαφή ρήτρα βαθμού με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε έναν από τους διδάσκοντες τουλάχιστον μέσα σε 24 ώρες από τη λήξη του 2ου quiz.
  • Η συμμετοχή κάθε φοιτητή στις εξετάσεις προϋποθέτει ότι αποδέχεται τους όρους και τις παραμέτρους που αποφασίστηκαν στη Συνεδρίαση 3024/26-5-2020 της Συγκλήτου του ΑΠΘ.

 

Οι διδάσκοντες

Ιωάννης Γάλλος

Αλέξανδρος Κουμπής