Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης αναρτήθηκε το 60ο τεύχος (Θεματικός τόμος: Ιστορία της Παιδείας και της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης) του ηλεκτρονικού περιοδικού «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής» (http://periodiko.inpatra.gr/issues/).