Καλούνται οι φοιτητές του τετάρτου έτους σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις παραδόσεις του μαθήματος Ιστορία και Επιστημολογία, να συγκεντρωθούν για μια προκαταρκτική συνεννόηση, στο χώρο του εργαστηρίου της Ανόργανης Χημείας (στον δεύτερο όροφο του παλιού κτιρίου του χημείου) την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου και ώρα 10 πμ. Η παρουσία των περισσοτέρων δυνατών είναι απαραίτητη για να ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθήματος.