Οι διαλέξεις για το μάθημα «Κ107 – Ανάπτυξη Πολυμεσικού Υλικού στη Χημεία και Διδασκαλία με Χρήση Τηλεκπαιδευτικών Δικτύων» γίνονται μέσω τηλεδιασκέψεων κάθε Δευτέρα στις 15:00 (όπως είχε προγραμματιστεί από την αρχή του εξαμήνου).

Για τη συμμετοχή σας στις τηλεδιάσκεψεις ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο την καθορισμένη ώρα:
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/vkoutalas/VAAV6DW1