Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν κάνει αίτηση για το πρόγραμμα Οινολογίας, να δηλώσουν ηλεκτρονικά και τα μαθήματα οινολογίας που αντιστοιχούν στο εξάμηνο φοίτησής τους.