Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για Πρακτική Άσκηση, να υποβάλλουν τις προαιτήσεις τους μέχρι 20/11/2019, στην παρακάτω διεύθυνση:

https://forms.gle/zwHATMh7PyCk48AN6

Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης
Ελένη Δεληγιάννη
Αν. Καθηγήτρια