Λόγω των εκτάκτων και ειδικών συνθηκών στις οποίες βρισκόμαστε, δεν είναι δυνατή η  πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης για την απόκτηση του ΠΠΔΕ κατά το τρέχον εξάμηνο από το σύνολο των φοιτητών που δήλωσαν το σχετικό μάθημα και είναι πάρα πολλοί. Με το δεδομένο αυτό προς το παρόν και για το άμεσο μέλλον θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση το επόμενο διάστημα, Μαϊου-Ιουνίου 2020, 15 φοιτητές, με αποκλειστικό κριτήριο επιλογής τον αριθμό των υπολειπόμενων μαθημάτων για την λήψη του πτυχίου, ώστε να επιλυθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα το πρόβλημα για όσους φοιτητές/τριες προσεγγίζουν σε εύλογο χρονικό διάστημα στη λήψη του πτυχίου τους. Για τους υπόλοιπους φοιτητές θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα παραπάνω καλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου να επικοινωνήσουν άμεσα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με τον υπεύθυνο Καθηγητή του μαθήματος κ. Παναγιώτη Γιαννακουδάκη στο panjian@chem.auth.gr

ΑΕΜ:

9156

9290

8980

9231

9021

9050

9092

9098

9032

9222

8997

9141

9182

9163

9152