Ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί οι Μεβράνες των Πτυχίων των αποφοιτησάντων στις 9/4/2019.
Για την παραλαβή τους, μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, καθημερινά 12:00-13:30.
Απαραίτητη η υπόδειξη της αστυνομική ταυτότητας ή σχετική εξουσιοδότηση αν η παραλαβή γίνει από τρίτο πρόσωπο.