Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ https://sis.auth.gr/ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/02/2019 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 13:00) ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/02/2019 (ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 23:59).

Οι μονάδες ECTS των μαθημάτων που θα δηλωθούν από κάθε φοιτήτρια ή φοιτητή (υποχρεωτικά, ημι-υποχρεωτικά, επιλογής κορμού και επιλογής κατεύθυνσης) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 30.

  • Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης χρειάζεται ενεργός ακαδημαϊκός λογαριασμός. Όσες/οι έχουν πρόβλημα με τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό πρέπει να απευθυνθούν άμεσα στο γραφείο βοήθειας του ΚΗΔ στο ισόγειο του κτιρίου της κεντρικής βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. (τηλ 2310 999000).
  • Τα μαθήματα (υποχρεωτικά, ημι-υποχρεωτικά, επιλογής κορμού ή κατεύθυνσης) που έχει δικαίωμα να επιλέξει κάθε φοιτητής και φοιτήτρια για το εξάμηνο στο οποίο πρόκειται να φοιτήσει φαίνονται αναλυτικά στον πιο κάτω δεσμό (όπως και στα επισυναπτόμενα αρχεία):

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α.Π.Θ: https://www.chem.auth.gr/programma-proptychiakon-spoudon-tmimatos-chimias-a-p-th/

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ. Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΟΛΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Για τα αιτήματα αντικατάστασης δηλωθέντων σε προγενέστερο εαρινό εξάμηνο μαθημάτων ισχύουν τα έξης σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών:

  • Η δυνατότητα υποβολής αιτήματος για αντικατάσταση μαθήματος/-των είναι δυνατή μόνο κατά το χρονικό διάστημα υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης των μαθημάτων. Εάν δεν κατατεθεί αίτημα στη διάρκεια αυτής της περιόδου για τα μαθήματα που διδάσκονται στο εαρινό εξάμηνο, το αίτημα αυτό θα πρέπει να υποβληθεί μετά από παρέλευση σχεδόν ενός έτους, πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
  • Η αντικατάσταση μαθήματος αφορά αποκλειστικά τα μαθήματα επιλογής κορμού που διδάσκονται σε εαρινό εξάμηνο (μπορούν να αντικατασταθούν μέχρι την έναρξη του 8ο εξαμήνου των σπουδών) και τα μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης που διδάσκονται επίσης σε εαρινό εξάμηνο, καθώς δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση ημι-υποχρεωτικών μαθημάτων.
  • Κάθε επί πτυχίω φοιτητής ή φοιτήτρια μπορεί να υποβάλλει αίτημα για αντικατάσταση μαθήματος επιλογής κατεύθυνσης που διδάσκεται σε εαρινό εξάμηνο μόνο πριν την έναρξη του 10oυ εξαμήνου των σπουδών. Μεταγενέστερα δεν μπορεί να αντικατασταθεί κανένα μάθημα επιλογής κατεύθυνσης.

Το αίτημα για αντικατάσταση μαθήματος επιλογής κορμού ή κατεύθυνσης υποβάλλεται στη γραμματεία του Τμήματος.

Η επίλυση κάθε προβλήματος ή απορίας είναι δυνατή και τηλεφωνικά (2310 997570).

Η ενημέρωση για την αντιμετώπιση ενδεχόμενου προβλήματος γίνεται συχνά και με ανακοίνωση που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

2ο Εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019

4ο εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019

6ο εξάμηνο ακαδ. έτους 2018-2019

8ο εξάμηνο (κατευθ. A) ακαδ. έτους 2018-2019

8ο εξάμηνο (κατευθ. B) ακαδ. έτους 2018-2019

8ο εξάμηνο (κατευθ. Γ) ακαδ. έτους 2018-2019

8ο εξάμηνο (κατευθ. Δ) ακαδ. έτους 2018-2019