Καλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές που επιθυμούν να εξετασθούν στο μάθημα Η11  ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ τη ΔΕΥΤΕΡΑ 13 Ιουλίου 2020, 10:00-13:00, να συμμετάσχουν σε  εξ’αποστάσεως εξέταση (quiz μέσα από την πλατφόρμα elearning) με τη χρήση αποκλειστικά ιδρυματικού λογαριασμού τους.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η11 ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ