ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Ανακοινώνεται προς τους φοιτητές του Τμήματος Χημείας ότι για την συμμετοχή τους στα δια ζώσης εργαστηριακά μαθήματα είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας.

Όσοι φοιτητές ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες λόγω COVID-19 θα πρέπει να αποστείλουν στην Γραμματεία του Τμήματος (info.chem.auth.gr) σχετική ιατρική βεβαίωση από δημόσιο φορέα προκειμένου να επιλυθεί, σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους διδάσκοντες, το θέμα της συμμετοχής τους εξ αποστάσεως στα εργαστηριακά μαθήματα.