Σχετικά με την διεξαγωγή των εξετάσεων και την συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος Χημείας σε αυτές, ανακοινώνονται τα εξής:

Η συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις θα είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνο μέσω του ιδρυματικού τους λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Θα αποστέλλονται στους φοιτητές από τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος ηλεκτρονικά μηνύματα με ενημέρωση και πληροφορίες  για την διεξαγωγή κάθε εξέτασης και την συμμετοχή σε αυτήν το αργότερο 4 ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης, σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα εξετάσεων.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις θα έχουν όσοι έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο μάθημα ως οφειλόμενο.

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, που θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα 1-16  Ιουνίου 2020, αφορούν αποκλειστικά τους επί πτυχίω φοιτητές.

Το πρόγραμμα της εξεταστικής των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, που αφορά όλους τους φοιτητές του Τμήματος Χημείας και θα ξεκινήσει την 17η Ιουνίου 2020  θα δοθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Καλούνται οι φοιτητές για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση τους να παρακολουθούν συστηματικά τις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και τα μηνύματα στον ιδρυματικό τους λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου