Για τους μήνες Ιούνιο & Ιούλιο 2020 μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Χημείας μόνο πρωινές ώρες, 08:30-14:30