Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες δεν έχουν ολοκληρώσει στο εξάμηνο που πραγματοποιείται την Πτυχιακή Εργασία τους, θα πρέπει να τη δηλώνουν στο επόμενο εξάμηνο ως οφειλόμενο μάθημα, ώστε να μπορεί να περαστεί η βαθμολογία τους. Για παράδειγμα, εάν η Πτυχιακή Εργασία δηλώθηκε στο εαρινό εξάμηνο του 2018-2019 και δεν ολοκληρώθηκε, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να τη δηλώσουν στα οφειλόμενα για το χειμερινό εξάμηνο του 2019-2020. Εάν και πάλι δεν ολοκληρωθεί, εάν οι φοιτητές/τριες ζητήσουν και λάβουν παράταση από τον επιβλέποντα καθηγητή/ την επιβλέπουσα καθηγήτρια για την ολοκλήρωσή της, θα πρέπει να τη δηλώσουν και στο επόμενο εξάμηνο στα οφειλόμενα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας