Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση οφείλουν να τη δηλώνουν πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στη Γραμματεία του Τμήματος. Για παράδειγμα, εάν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι το 2020, πρέπει να έχει δηλωθεί κατά τη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του 2019-2020.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας