Η ανακοίνωση για την έναρξη των Εργαστηριακών Ασκήσεων στα πλαίσια του μαθήματος “Υ02 Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας” για τους φοιτητές του Α’ εξαμήνου θα αναρτηθεί προσεχώς στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Από το εργαστήριο της Αναλυτικής Χημείας