Οι τριτοετείς/τεταρτοετείς φοιτητές και οι φοιτήτριες για τους οποίους και τις οποίες δεν ορίστηκε θέμα πτυχιακής εργασίας μετά την επεξεργασία των στοιχείων από τις δηλώσεις προτίμησης θέματος που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικώς ή χειρογράφως κατά την περίοδο 9-21 Ιουλίου μπορούν να υποβάλλουν νέα δήλωση λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα θέματα των προς εκπόνηση πτυχιακών εργασιών που αναφέρονται στον κατάλογο που επισυνάπτεται.

Η δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικώς κατά την περίοδο από 26 Αυγούστου (ώρα 00:01 π.μ.) έως 31 Αυγούστου (ώρα 23:59 μ.μ.). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει να βεβαιώνονται για την καταχώρηση της δήλωσής τους, ενώ σε περίπτωση που δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της δήλωσής τους ηλεκτρονικώς πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος είτε τηλεφωνικά (2310 997570) είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (akchadia@chem.auth.gr) για λήψη οδηγιών (μέχρι και τις 29 Αυγούστου).

Πτυχιακές Εργασίες Β κύκλος