Μετά την επεξεργασία των στοιχείων από τις δηλώσεις για τα θέματα πτυχιακής εργασίας (Β κύκλος), τα οποία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικώς, αλλά και χειρογράφως, προέκυψε ο κατάλογος που επισυνάπτεται. Στον κατάλογο φαίνονται:

  1. ο αριθμός μητρώου και τα αρχικα του ονοματεπώνυμου της/του φοιτήτριας/-τή
  2. ο αριθμός και το θέμα της πτυχιακής εργασίας, όπως αναφέρονταν στον κατάλογο, που θα εκπονηθεί από τη/το φοιτήτρια/-τή κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος
  3. η ηλεκτρονική διεύθυνση και τα αρχικά του ονοματεπώνυμου του μέλους ΔΕΠ που θα επιβλέψει την προς εκπόνηση πτυχιακή εργασία
  4. ο τύπος της πτυχιακής εργασίας (Π πειραματική, Β βιβλιογραφική) και το εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) στο οποίο θα εκπονηθεί η πτυχιακή εργασία

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες για τους οποίους και τις οποίες έχει οριστεί το θέμα της πτυχιακής εργασίας που θα εκπονήσουν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος θα πρέπει να τη δηλώσουν στο εξάμηνο που πρόκειται να εκπονηθεί (μαζί με τα δύο ή τέσσερα επιπλέον μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης). Η πτυχιακή εργασία δεν επιτρέπεται να δηλωθεί σε εξάμηνο διαφορετικό από αυτό που φαίνεται στον κατάλογο.

Πτυχιακές Β κύκλος- Αποτελέσματα