Καλούνται οι φοιτητές (από μετεγγραφή κ.ά.) που δεν έχουν ασκηθεί στα εργαστήρια του μαθήματος “Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας” να προσέλθουν για συνεννόηση με τους υπεύθυνους την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, ώρα 9:30, στον 5ο όροφο του Ν. Χημείου.

Από το Εργαστήριο